خدمات ما

خدمات اختصاصی

شرکت طرح و صنعت ساعی با هدف بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی در زمینه تحلیل آسیب پذیری ، بهسازی لرزه­ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود با فعالیت طرح و اجرا تاسیس گردیده است. در این زمینه ضمن شناسایی و انجام مطالعات زیر بنایی در بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته روز که در بسیاری از کشورهای جهان نیز متداول میباشد دانش فنی و تجربه قابل توجهی را کسب نموده است که در این راستا دارای بیشترین تجربه اجرایی در کشور به همراه مجرب ترین کادر فنی می باشد.
در ادامه استراتژی فوق الذکر این شرکت با تشکیل گروه های تخصصی و ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و پشتیبانی فنی صاحبان تکنولوژی، در گسترش آمادگی و فعالیت خود در زمینه اشاره شده کوشا بوده و اقدام نموده است
مشاور و مقاوم سازی
خدمات ارائه شده در زمینه مشاور و مقاوم سازی (E)
ادامه مطلب
بهسازی لرزه ای
خدمات جنبی بهسازی لرزه ای
ادامه مطلب
ارتقای دانش بهسازی لرزه ای
خدمات ارائه شده در زمینه ارتقای دانش بهسازی لرزه ای
ادامه مطلب
اجرای مقاوم سازی (pc)
خدمات ارائه شده در زمینه اجرای مقاوم سازی (pc)
ادامه مطلب
شرکت طرح و صنعت ساعی آماده دریافت هر گونه پروژه های ساختمانی، تاسیسات زیر بنایی، بخش آب و فاضلاب و ... می باشد.