اجرای مقاوم سازی (pc)

خدمات ارائه شده در زمینه اجرای مقاوم سازی (pc)
اجرای مقاوم سازی (pc)

تهیه و نصب مصالح FRP

تهیه و نصب میراگراهای جاری شونده، اصطکاکی، ویسکوالاستیک و ویسکوز

اجرای میان قاب بتن مسلح جدید

اجرای مهاربند های فولادی جدید

اجرای افزایش ابعاد المان های سازه ای

سوراخکاری وکرگیری بتن

کاشت انکربولت و میلگرد

تزریق اپوکسی و گروت

تخریب، برش و قطع بتن مسلح

قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی

بتن پاشی

تسلیح دیوار

میخ کوبی

تهیه، نصب، مونتاژ، سوراخکاری و جوشکاری پروفیل های فولادی

تهیه و نصب جداساز لرزه ای

انجام عملیات حفاری و گمانه زنی

اجرای ریز شمع

تسلیح خاک

تزریق سیمان در خاک