سوابق کاری

پروژه ها

پروژه های انجام شده ما را مشاهده کنید

  • همه
  • اجرای FRP
  • اجرای مقاومسازی
  • طرح و اجرا
شرکت طرح و صنعت ساعی آماده دریافت هر گونه پروژه های ساختمانی، تاسیسات زیر بنایی، بخش آب و فاضلاب و ... می باشد.